Základní informace

Poradna pro nelátkové závislosti poskytuje terapeutické a poradenské služby těm, kteří se potýkají se sázením, hazardním hraním či s jinou nelátkovou závislostí. Klient se setkává s pracovníkem podle individuální domluvy obvykle 1x týdně a společně pracují na naplněnějším a spokojenějším životě klienta bez závislosti. Informace a podpora jsou nabízeny i blízkým osobám. Veškeré služby jsou poskytovány bezplatně a využít je mohou osoby starší 11 let. 

Maximální kapacita služby:

Okamžitá kapacita jednotlivých poboček je jeden klient na pracovníka. V případě práce s rodinou je okamžitá kapacita stanovena na 6 osob při jednom pracovníkovi.

Poradna je provozována ve čtyřech městech:

 • Žďár nad Sázavou –⁠ budova spektra, Žižkova 300/16
 • Jihlava –⁠ U Větrníku 17
 • Třebíč –⁠ Martinské náměstí 143/8; budova Komerční banky, I. patro
 • Bystřice nad Pernštejnem – Masarykovo náměstí 15
 • Havlíčkův Brod –⁠ Rolnický dům 4. patro, Nádražní 397

Poskytované služby:

 • individuální poradenství –⁠ je zaměřeno na podporu a provázení v problému s nelátkovou závislostí či při ohrožení nelátkovou závislostí
 • rodinné poradenství –⁠ může být poskytnuto osobám blízkým formou odborných informací v oblasti závislostí; podpory vhodných způsobů chování a potlačení těch neproduktivních nebo zapojení členů rodiny a dalších důležitých osob do procesu práce s klientem se závislostí
 • sociální poradenství –⁠ nabízí orientaci v tíživé situaci a získání informací, které mohou přispět k řešení. Ve spolupráci klient-pracovník usilujeme o nalezení přijatelných a skutečných východisek situace
 • krizová intervence –⁠ směřuje k zastavení prohlubování krizového stavu a stabilizaci klienta.

Zásady služby:

 • individuální přístup –⁠ každý člověk a každý jednotlivý životní příběh je pro nás unikátní a jedinečný
 • přiměřenost pomoci – vedeme klienty k samostatnosti a klienty zplnomocňujeme. Klient sám je expertem na svůj život 
 • přijetí – přijímáme klienty a jejich životní situace. Nesoudíme
 • respekt – plně respektujeme rozhodnutí klienta v různých oblastech jeho života
 • flexibilita – služba reaguje na potřeby klientů, na nové trendy nelátkových závislosti a těmto potřebám se přizpůsobuje. Služba pravidelně reviduje postupy práce a pravidla poskytování služeb.  

Vznik zařízení:

Poradna pro nelátkové závislosti vznikla na základě Národní strategie prevence a snižování škod spojených se závislostním chováním. Finančně je projekt podpořen Úřadem vlády ČR / Radou vlády pro koordinaci protidrogové politiky a Krajem Vysočina. Jde o společný projekt tří organizací, které se dlouhodobě v Kraji Vysočina zabývají prací s lidmi s adiktologickou (závislostní) problematikou: Kolpingovo dílo České Republiky, z.s., Oblastní charita Jihlava, Oblastní charita Třebíč.

Pracovníci dodržují Etický kodex pracovníků v adiktologii a řídí se Zásadami ochrany osobních údajů.

Informační leták pro klienty služby:


 • Třebíč
 • budova Komerční banky, Martinské náměstí 143/8
 • Mgr. Michaela Vodová
 • +420 733 520 178
 • michaela.vodova@kolping.cz
 • Havlíčkův Brod
 • Rolnický dům, 4. patro, Nádražní 397
 • Mgr. Hana Komárková
 • +420 601 112 379
 • hana.komarkova@kolping.cz

Provozovateli jsou Kolpingovo dílo České republiky z.s.; Diecézní charita Brno, Oblastní charita Jihlava; Diecézní charita Brno

GDPR


Žďár nad Sázavou: Josef Kaňka, 602 288 420, josef.kanka@kolping.cz
Jihlava: Bc. Martina Věžníková, 739 354 990, martina.veznikova@kolping.cz
Třebíč: Mgr. Michaela Vodová, 733 520 178, michaela.vodova@kolping.cz
Havlíčkův Brod: Mgr. Hana Komárková, 601 112 379, hana.komarkova@kolping.cz
Bystřice nad Pernštejnem: Josef Kaňka, 602 288 420, josef.kanka@kolping.cz
Koordinátor vzniku Poradny: Josef Soukal, 608 816 721, josef.soukal@kolping.cz
Podporují nás: