Kontakty

Mgr. Josef Soukal
vedoucí zařízení
608 816 721josef.soukal@kolping.cz
Mgr. Anna Buchtíková
pobočka Žďár nad Sázavou
Budova Spektra, Žižkova 300/16
Vzdělání:
 • Univerzita Palackého v Olomouci, Ústav speciálněpedagogických studií, obor speciální pedagogika se zaměřením na dramaterapii
 • frekventantka Gestalt psychoterapeutického výcviku
 • současně působí v adiktologické ambulanci Žďár nad Sázavou
 • 608 816 721anna.buchtikova@kolping.cz
  Bc. Martina Věžníková
  pobočka Jihlava
  U Větrníku 17, Jihlava
  Vzdělání:
 • Univerzita Karlova, 1. lékařská fakulta, obor adiktologie
 • frekventantka psychoterapeutického výcviku SUR
 • současně působí v adiktologické ambulanci Jihlava
 • 739 354 990martina.veznikova@jihlava.charita.cz
  Pavlína Široká
  pobočka Třebíč
  Hybešova 10, Třebíč
  733 611 743pavlina.siroka@trebic.charita.cz
  Mgr. Hana Komárková
  pobočka Havlíčkův Brod
  Rolnický dům, 4. patro, Nádražní 397
  Vzdělání:
 • Masarykova univerzita
 • frekventantka psychoterapeutického výcviku Life dynamic
 • současně působí v Centrum primární prevence DOK Jihlava
 • 601 112 379hana.komarkova@kolping.cz


  • Havlíčkův Brod
  • Rolnický dům, 4. patro, Nádražní 397
  • Mgr. Hana Komárková
  • +420 601 112 379
  • hana.komarkova@kolping.cz

  Provozovateli jsou Kolpingovo dílo České republiky z.s.; Diecézní charita Brno, Oblastní charita Jihlava; Diecézní charita Brno, Oblastní charita Třebíč

  GDPR


  Žďár nad Sázavou: Mgr. Anna Buchtíková, 602 288 420, anna.buchtikova@kolping.cz
  Jihlava: Bc. Martina Věžníková, 739 354 990, martina.veznikova@jihlava.charita.cz
  Třebíč: Pavlína Široká, 733 611 743, pavlina.siroka@trebic.charita.cz
  Havlíčkův Brod: Mgr. Hana Komárková, 601 112 379, hana.komarkova@kolping.cz
  Koordinátor vzniku Poradny: Josef Soukal, 608 816 721, josef.soukal@kolping.cz
  Podporují nás: