Kontakty

Mgr. Josef Soukal
vedoucí zařízení
608 816 721josef.soukal@kolping.cz
Pobočka Žďár nad Sázavou
Budova Spektra, Žižkova 300/16
Provozní doba:
úterý 8:00-15:30
Josef Kaňka
602 288 420josef.kanka@kolping.cz
Pobočka Jihlava
U Větrníku 17
Provozní doba:
pondělí 7:00-13:00
úterý 13:00-19:00
Bc. Martina Věžníková
Vzdělání:
 • Univerzita Karlova, 1. lékařská fakulta, obor adiktologie
 • frekventantka psychoterapeutického výcviku SUR
 • současně působí v adiktologické ambulanci Jihlava
 • 739 354 990martina.veznikova@jihlava.charita.cz
  Pobočka Třebíč
  Martinské náměstí 143/8; budova Komerční banky, I. patro
  Provozní doba:
  pondělí 11:00-15:00
  úterý 8:00-12:00
  Mgr. Michaela Vodová
  Vzdělání:
 • Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, zdravotně sociální fakulta, obor sociální práce
 • frekventantka psychoterapeutického výcviku Pesso Boyden psychomotorické psychoterapii
 • současně působí v soukromé praxi
 • 733 520 178michaela.vodova@kolping.cz
  Pobočka Havlíčkův Brod
  Rolnický dům, 4. patro, Nádražní 397
  Provozní doba:
  pondělí 9:00 - 14:00 sudý týden
  úterý 9:00 - 15:00
  Mgr. Hana Komárková
  Vzdělání:
 • Masarykova univerzita
 • frekventantka psychoterapeutického výcviku Life dynamic
 • současně působí v Centrum primární prevence DOK Jihlava
 • 601 112 379hana.komarkova@kolping.cz
  Pobočka Bystřice nad Pernštejnem
  Masarykovo náměstí 15
  Provozní doba:
  pondělí 11:00-16:00
  Josef Kaňka
  602 288 420josef.kanka@kolping.cz


  • Třebíč
  • budova Komerční banky, Martinské náměstí 143/8
  • Mgr. Michaela Vodová
  • +420 733 520 178
  • michaela.vodova@kolping.cz
  • Havlíčkův Brod
  • Rolnický dům, 4. patro, Nádražní 397
  • Mgr. Hana Komárková
  • +420 601 112 379
  • hana.komarkova@kolping.cz

  Provozovateli jsou Kolpingovo dílo České republiky z.s.; Diecézní charita Brno, Oblastní charita Jihlava; Diecézní charita Brno

  GDPR


  Žďár nad Sázavou: Josef Kaňka, 602 288 420, josef.kanka@kolping.cz
  Jihlava: Bc. Martina Věžníková, 739 354 990, martina.veznikova@kolping.cz
  Třebíč: Mgr. Michaela Vodová, 733 520 178, michaela.vodova@kolping.cz
  Havlíčkův Brod: Mgr. Hana Komárková, 601 112 379, hana.komarkova@kolping.cz
  Bystřice nad Pernštejnem: Josef Kaňka, 602 288 420, josef.kanka@kolping.cz
  Koordinátor vzniku Poradny: Josef Soukal, 608 816 721, josef.soukal@kolping.cz
  Podporují nás: