Svépomoc

Zvládání touhy hrát a strategie zvládání stresu

 Kam s myšlenkami na hazardní hru?

Touhu a myšlení na hazardní hru nezměníme. Jsou to emoce, city a myšlenky, které si jen tak nedokážeme zakázat. Co si však můžeme zakázat je chování, hazardní chování, které nás nutí s touto závislostí bojovat. Toto chování můžeme ovlivnit svojí vůlí. Zkuste si navodit změnu vašeho stavu a rozvrhněte si svůj den činnostmi, které Vás mohou odpoutat od touhy hrát. Odbourat emoce a pocity k hernám můžete například cvičením. Sport a posilovna zaměstná vaše emoce a touhu myslet na hraní. Meditace a jóga velice pomáhá odbourat stres.  Když jste vystaveni nadměrnému stresu, trpí váš pohybový systém a zažíváte velké psychické vypětí. Jóga pomáhá uvolnit svaly a díky ní můžete najít i duševní rovnováhu. Touhu hrát může prohloubit i částka ve vaší peněžence, zkuste vypozorovat která částka a jak velký obnos ve vás vyvolává touhu hrát. Zajímejte se o svého nepřítele. Poznejte patologické hráčství jako nemoc. Přečtěte si knihu a nastudujte si informace o svém onemocnění. Najděte oporu ve svých blízkých a svěřte se jim.

Hazardní hry přináší extrémní zisky svým provozovatelům. Můžete vyhrát, ale nemůžete stále vyhrávat… Vaše prohrané peníze už nikdy neuvidíte. Jediné, co vám zbude, jsou dluhy a exekuce.

 Zvládání stresu

Stres je neurčitá reakce organismu na jakýkoliv vliv, který na organismus působí. Jednoduše řečeno, nerovnováha duševní pohody. Události, které v nás vyvolávají nepohodu se nazývají stresory a celá tato reakce člověka na stres se nazývá stresová reakce. Stresor může být pro každého odlišný (rodina, komunikace s úřady, veřejné vystupování apod.).

Stres se projevuje různými způsoby. Můžou se objevit fyziologické projevy stresu nebo emocionální příznaky.

Mezi fyziologické projevy patří: 

Bušení srdce, nechutenství a plynatost v břišní oblasti, svalové napětí v krční oblasti a v dolní části páteře, bolest a sevření za hrudní kostí, svírající bolesti v dolní části břicha (průjem), “knedlík” v krku.

Emocionální příznaky:

Neprojevení sympatií s druhými lidmi, starost o zdravotní stav a fyzický vzhled, snění a odloučení se od sociálního styku, omezení kontaktu s druhými lidmi, únava, problémy s pozorností a soustředěním, podrážděnost a úzkostnost.

Na zvládání stresu existují dvě hlavní strategie:

 1. zaměřit se na řešení problému – snaha vyřešit problém nejrůznějšími způsoby, svépomocí, odbornou pomocí, vyhledáním sociální podpory.
 2. zaměřit se na emoce – v situacích, kdy není problém řešitelný (např. úmrtí blízké osoby).

Jak se bránit: 

Měli bychom se naučit si rozvrhnout čas. Důležité je umět říci NE. Naučme se odmítat úkoly, které nejsme schopni splnit. Postupně si velké problémy dělit tak abychom je mohli řešit postupně. Nejdůležitější je poznat sám sebe. Znát vlastní tělo. Poté se můžeme naučit ovládat své emoce a zachovat klid ve stresových situacích.

Pavlína Šárková

Blokování hazardu na internetu

Blokováním hazardu se rozumí blokování webových stránek s hazardem, jejichž poskytovatelé neodvádí ze získaných peněz daně. Jelikož se jedná o nemalé částky, rozhodl se stát toto vyřešit novelou zákona 186/2016 Sb., platnou od ledna 2017. Seznam nepovolených internetových her je volně dostupný na webových stránkách ministerstva financí ČR.  (zák. č. 186/2016 Sb.)

K blokování webových stránek se zvedla vlna kritiky, kdy bylo především diskutováno to, zda se nejedná o censuru a není to tedy v rozporu s Listinou základních práv a svobod, toto však MF popřelo.

Velkou novinkou je Rejstřík fyzických osob vyloučených z účasti na hazardních hrách, který MF plánuje spustit v polovině roku 2020. Rejstřík vyloučených osob je základním nástrojem ochrany zvláště ohrožených skupin osob před negativními dopady spojenými s účastí na hazardních hrách. Je neveřejným informačním systémem veřejné správy, který slouží k zamezení přístupu vyloučených fyzických osob k hazardním hrám a jehož správcem je Ministerstvo financí.  (MF, 2020)

Do tohoto rejstříku se můžete dostat z moci úřední, či na základě žádosti fyzické osoby.  Informace o spuštění rejstříku vyloučených osob bude dostupná na internetových stránkách Ministerstva financí společně se vzory formulářů Žádosti o zápis do Rejstříku vyloučených osob, Žádosti o výmaz z Rejstříku vyloučených osob a dalšími potřebnými informacemi. (MF, 2020)

Vedle osob, které o zápis požádají, budou některé osoby zapisovány do rejstříku vyloučených osob automaticky. Bude se to týkat fyzických osob

 1. které pobírají dávky pomoci v hmotné nouzi, s výjimkou mimořádné okamžité pomoci, podle zákona upravujícího pomoc v hmotné nouzi a podle zákona upravujícího životní a existenční minimum,
 2. které jsou starší 18 let a jsou s osobou podle písmene a) společně posuzovanou podle zákona upravujícího pomoc v hmotné nouzi a podle zákona upravujícího životní a existenční minimum,
 3. vůči kterým je pravomocně zjištěn úpadek podle zákona upravujícího úpadek a způsoby jeho řešení,
 4. kterým bylo uloženo předběžné opatření zákazu her a sázek podle zákona upravujícího trestní řízení, nebo
 5. kterým bylo uloženo přiměřené omezení a přiměřená povinnost zdržet se hazardních her, hraní na hracích přístrojích a sázek nebo ochranné léčení spočívající v léčbě závislosti na hazardních hrách podle trestního zákoníku. (MF, 2020)

V této souvislosti Ministerstvo financí upozorňuje, že provozovatel hazardní hry je povinen zamezit osobě zapsané v rejstříku vyloučených osob ve vstupu do herny nebo kasina, neumožnit jí zřídit nebo používat uživatelské konto nejpozději od 20. prosince 2020. Nejpozději k tomuto datu se tedy nebudou moci osoby zapsané v rejstříku vyloučených osob účastnit hazardních her, a to i v případě, že o zápis do rejstříku požádali dříve. (MF, 2020)

Prakticky by to mělo fungovat tak, že při prokázání se OP při vstupu do herny, obsluha nahlédne do Rejstříku fyzických osob vyloučených z účasti na hazardních hrách a pokud tam osoba bude zapsána, nebude ji umožněno hazardní hraní ani vstup do herny.

Bc. Michaela Vitmajerová

 

Zdroje:

Zákon o hazardních hrách. In: . Praha: MF, 2016, ročník 2016, číslo 186. Dostupné také z: https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2016-186

Ministerstvo financí České Republiky [online]. Praha: creative commons, 2020 [cit. 2020-05-28]. Dostupné z: https://www.mfcr.cz/

 

Naše tipy:

Jednou z rychlých a poměrně efektivních možností jak si dát čas na rozmyšlenou a přitom mít zachovaný přístup na internet je blokování rizikových stránek.

 1. blokování pomocí nastavení prohlížeče
 2. blokování speciální aplikací

 


 • Havlíčkův Brod
 • Rolnický dům, 4. patro, Nádražní 397
 • Mgr. Hana Komárková
 • +420 601 112 379
 • hana.komarkova@kolping.cz

Provozovateli jsou Kolpingovo dílo České republiky z.s.; Diecézní charita Brno, Oblastní charita Jihlava; Diecézní charita Brno, Oblastní charita Třebíč

GDPR


Žďár nad Sázavou: Mgr. Anna Buchtíková, 602 288 420, anna.buchtikova@kolping.cz
Jihlava: Bc. Martina Věžníková, 739 354 990, martina.veznikova@jihlava.charita.cz
Třebíč: Pavlína Široká, 733 611 743, pavlina.siroka@trebic.charita.cz
Havlíčkův Brod: Mgr. Hana Komárková, 601 112 379, hana.komarkova@kolping.cz
Koordinátor vzniku Poradny: Josef Soukal, 608 816 721, josef.soukal@kolping.cz
Podporují nás: