Naše pobočky a poradci

pobočka Žďár nad Sázavou

Mgr. Anna Buchtíková
vedoucí poradny, terapeutka

Vystudovala jsem speciální pedagogiku se zaměřením na dramaterapii v Olomouci. Po studiích jsem žila v Oxfordu, kde jsem pracovala, učila se anglicky, různě se vzdělávala a užívala si multikulturní společenství. Započala jsem psychoterapeutický výcvik v Praze a zanedlouho se vrátila do Čech. Našla jsem si práci v kontaktním a poradenském centru Spektrum. Z této nízkoprahové služby jsem přešla na vedoucí pozici do Poradny pro nelátkové závislosti v Kraji Vysočina a jako terapeut do Adiktologické ambulance pod organizací Kolpingovo dílo České republiky.

Ve své práci vycházím z principu Gestalt psychoterapie, kdy stěžejní je vztah mezi terapeutem a klientem. Společně pak pracujeme na hlubším uvědomění a propojení těla, mysli a emocí.

Ve volném čase jsem s rodinou a přáteli, maluji a tvořím, hraji ping pong a fotbal. Bydlím na vesnici, takže volný čas mimo jiné trávím na zahradě a v lese, což je někdy radost a někdy povinnost.

tel.: +420 602 288 420
e-mail: anna.buchtikova@kolping.cz
adresa: budova Spektra, Žižkova 300/16, Žďár nad Sázavou

pobočka Třebíč

Bc. Monika Večeřová
poradce pro nelátkové

Vystudovala jsem obor sociální patologie a prevence na Univerzitě v Hradci Králové. Současně pracuji jako sociální pracovnice v nízkoprahovém zařízení pro uživatele drog K – centrum Noe v Třebíči. Náplní mojí práce je vyhledávaní cílové skupiny, poradenské a kontaktní služby a dlouhodobá práce s klienty v rámci individuálního plánu. Dále působím jako poradce v Poradně pro nelátkové závislosti v Kraji Vysočina.

Ke své práci přistupuji zodpovědně, pokorně, ale také otevřeně a s nadšením. Při práci s klientem kladu důraz na individuální přístup a navázaní upřímného a otevřeného vztahu.

Ve svém volném čase se nejraději věnuji rodině, přátelům a výcviku mého psa.

 

 

tel.: +420 730 529 712
e-mail: monika.vecerova@trebic.charita.cz
adresa: Hybešova 10, Třebíč

pobočka Jihlava

Martina Věžníková

poradce pro nelátkové závislosti

Jsem studentka oboru adiktologie na Univerzitě Karlově v Praze, kde v blízké době budu vykonávat státní závěrečné zkoušky a oficiálně ukončím studium. Zkušenosti jsem začala sbírat při plněný studijních praxí a činností nad rámec studijních povinností, jako byly vzdělávací kurzy, dobrovolnická činnost a zaměstnání v kontaktním a poradenském centru odkud do PNZ přicházím. Současně působím v adiktologické ambulanci Jihlava. Oblast návykových nemocí mě zajímá, chci se dále vzdělávat a působit v oboru.

Své místo v mém životě má rodina, přátelé a psí společnice. Volný čas naplňuji pohybem venku a ráda se ponořím do knih.

 

 

 

tel.: +420 739 354 990
e-mail: martina.veznikova@jihlava.charita.cz
adresa: Centrum U Větrníku, U Větrníku 17, Jihlava

pobočka Havlíčkův Brod

Martin Prášek, DiS., Diplom-Caritastheologe Univ.Postgrad.
terapeut, sociální pracovník.

Martin Prášek, DiS.Jsem terapeut a sociální pracovník. V oblasti terapeutické využívám výcvik směru existenciální analýza a logoterapie a návazné vzdělávání v tomto zajímavém odvětví psychoterapie. Ve své práci se pak zaměřuji na klienty v situacích spojených se závislostmi, osobnostními a vztahovými problémy, životními krizemi a dalšími obtížemi.

Aktuálně působím v Poradně pro nelátkové závislosti v Kraji Vysočina a Adiktologické ambulanci organizace Spektrum při Kolpingově díle.

Při své práci upřednostňuji komplexní a na klienta zaměřený přístup. Stěžejním je pro mě dlouhodobé individuální doprovázení a podpora zaměřená na to, aby klient pochopil situaci, ve které se nachází, hledal cesty k změně a nacházel zdroje k uskutečnění této změny.

Svůj volný čas věnuji rodině a přátelům, jsem rád v přírodě, hlavně na horách či skálách, rekreačně lezu. Mám rád muziku, dobrý film a knihu.

 

tel.: +420 601 542 403
e-mail.: martin.prasek@kolping.cz
adresa: Rolnický dům, 4. patro, Nádražní 397, Havlíčkův Brod

 

 


 • Žďár nad Sázavou
 • budova Spektra, Žižkova 300/16
 • Mgr. Anna Buchtíková
 • vedoucí poradny
 • +420 602 288 420
 • anna.buchtikova@kolping.cz
 • Havlíčkův Brod
 • Rolnický dům, 4. patro, Nádražní 397
 • Martin Prášek, DiS
 • +420 601 542 403
 • martin.prasek@kolping.cz

Provozovateli jsou Kolpingovo dílo České republiky z.s.; Diecézní charita Brno, Oblastní charita Jihlava; Diecézní charita Brno, Oblastní charita Třebíč

GDPR


Žďár nad Sázavou: Mgr. Anna Buchtíková, vedoucí poradny, 602 288 420, anna.buchtikova@kolping.cz
Jihlava: Martina Věžníková, 739 354 990, martina.veznikova@jihlava.charita.cz
Třebíč: Bc. Monika Večeřová, 730 529 712, monika.vecerova@trebic.charita.cz
Havlíčkův Brod: Martin Prášek, DiS, 601 542 403, martin.prasek@kolping.cz
Koordinátor vzniku Poradny: Josef Soukal, 608 816 721, josef.soukal@kolping.cz
Podporují nás: