Pro rodiče

Děti, dospívající a internet…

Čas trávený u PC a internetu je v posledních letech stále se opakujícím tématem. Ještě více opakovaným, pokud se jedná o děti a dospívající. V tomto článku se dozvíte, co je to online závislost, nadměrné užívání internetu a jaké má závislost znaky. Dále je uvedena problematika užívání internetu u dětí a dospívajících. Na závěr jsou uvedeny důležité aspekty potřebné k řešení nadměrného užívání internetu či závislosti a pár doporučení pro rodiče. (Blinka, 2015)

V dnešní době internet potřebuje téměř každý, minimálně k činnostem, které souvisí s prací či školou. Digitální technologie razantně pronikly do každé domácnosti a zabírají nemalou část volného času nás všech. Problematika nadměrného užívání a závislosti na internetu souvisí především s hraním online her a rozvinutím online sociálních sítí. Pro závislost a nadměrné užívání internetu jsou využívána různá synonyma, jako třeba patologické či problematické užívání internetu. Online závislost a její kritéria jsou odvozována mimo jiné také od drogových závislostí či od patologického hráčství. Téma online závislosti poprvé zmínila americká klinická psycholožka Kimberley Young a to v roce 1998. Lze ji rozdělit na několik částí, a to na kybersex, kyber-vztahy, informační přesycení, online gambling či nakupování, a závislost na samotném počítači. Dnes jsou pro nás aktuální zejména závislosti na online PC hrách, kybersexu, online gamblingu a online sociálních sítích. (Blinka, 2015)

Základními znaky závislosti jsou:

  1. Zanedbávání základních potřeb jako jídla a pití, hygieny, ztráta pojmu o čase,
  2. pozitivní pocity při trávení času online,
  3. při odnětí internetu přichází depresivní stavy, vztek a napětí,
  4. rostoucí čas trávený u internetu, hůře se dosahuje výše zmíněných pozitivních pocitů,
  5. negativní následky jako zanedbávání školy, povinností, únava, hádky s blízkými, lhaní o čase stráveném u internetu. (Blinka, 2015)

 

Nejdůležitější pro zdravý vývoj člověka jsou zejména rané fáze jeho života. To, jak člověk zvládne tyto začátky, souvisí s tím, jak si poradí s dalšími vývojovými fázemi. (Blinka, 2015)

 

Užívání internetu u dětí ve věku 6–12 let

V tomto období nedochází k žádným zásadním vývojovým změnám. Důležité v tomto věku je mít uspokojivé výsledky ve škole, osvojit si psaní, čtení a základní fyzické dovednosti, a navazování sociálních vztahů, najít si přátelé a vytvořit si vztahy s učiteli či vychovateli. Věk, kdy se člověk poprvé setká s internetem se neustále snižuje. Pro dnešní dobu je naprosto typické dát dítěti k zabavení telefon či tablet s pohádkou. (Ševčíková, 2014)

Nadměrné užívání internetu v tomto věku vypovídá o určité dysfunkci rodiny, kdy není dítěti věnováno dostatek pozornosti. Nadměrné užívání internetu může u dítěte vést až k sociální izolaci, tzn. ztráta vztahů s vrstevníky či jinými osobami v životě dítěte. Může to být také následek nějakého nezdaru dítěte, který se negativně promítne do vztahu s vrstevníky, a tak dítě raději tráví čas u internetu.  U dětí tohoto věku je výskyt nadměrného užívání internetu nízký a závislost téměř nulová. A to z několika důvodů, děti jsou v tomto věku s internetem ještě poměrně nezkušené, mají omezené online dovednosti. Zásadní roli pro ně hraje stále rodina, i když si hledají přátelé mezi vrstevníky. Jejich základní potřeby jsou uspokojovány v rámci úzké rodiny a v neposlední řadě rodiče mají stále přehled o tom, jak jejich děti tráví svůj volný čas a aktivně do něj zasahují. (Ševčíková, 2014)

Užívání internetu u dospívajících 13–20 let

Toto období je přechodem do dospělosti, dochází k celkové proměně všech složek osobnosti člověka. Jedná se o divoké období, ve kterém dochází k řadě změň. Je potřeba zejména získat stabilitu ve svém postavení ve společnosti. Dále navázaní vztahů s vrstevníky a prožití prvních lásek, což vede k osamostatnění se od rodičů. Zvládnout a přizpůsobit se přicházející sexualitě. (Ševčíková, 2014)

V tomto období je největší výskyt nadměrného užívání internetu a závislosti. Už z toho důvodu že dospívající patří do tzv. internetové generace a být online je součástí každodenního života. Nutno říci, že u dospívajících se také závislost může vyvinout mnohem rychleji, díky nedokončenému vývoji osobnosti. Internet se v tomto období může stát nástrojem ke zvládání náročných emočních stavů a lability. Nejčastější je hraní online her, chatování a sledování videí. Závislost / nadměrné užívání internetu, může být důsledkem neúspěšného splnění některé z vývojových oblastí, (identita, socializace, sexualita). Online prostředí umožňuje svou identitu často měnit, což je pro dospívající, kteří svou identitu teprve hledají, přitažlivé. I navazování přátelství či oslovení svého idolu se zdá být jednoduší online. Důsledkem však může být paradoxně pocit osamění a omezená schopnost vytváření mezilidských vztahů obecně. Přemíra online komunikace také negativně ovlivňuje budoucí partnerské vztahy ve smyslu off-line komunikace mezi partnery. Bezpečnější prostředí internet zdánlivě nabízí i k získávání informací ohledně sexuality, která s tímto věkem přichází a vyvíjí se. Dospívající nejvíce láka anonymita, dostupnost a přístupnost. (Ševčíková, 2014)

Nadměrné užívání internetu či závislost má za následek nejistotu dané osoby v běžné komunikaci, neustojí běžný mezilidský kontakt. Takové osoby mohou působit uzavřeně, plaše, příliš nekomunikují, vyhýbají se očnímu kontaktu.

Co dělat, když vaše dítě nadměrně užívá internet či je závislé?

Jako základní kámen všeho bych v první řadě uvedla komunikaci v rodině, bez které se neobejdete. Komunikace je třeba mezi rodiči, mezi rodiči a dětmi. Mějte přehled o tom, jak dítě tráví svůj volný čas. Má nějaký koníček? Pokud ne, co by ho mohlo bavit, zeptali jste se? Nejen s dětmi mluvit, ale především je poslouchat, posloucháním se projevuje zájem o druhou osobu. Dospívání je velmi těžké období pro samotné dítě, natož pak pro rodiče. Pokud se vám zdá že se váš dospívající vzdaluje, je to normální, v tomto věku se děti již začínají pomalu osamostatňovat. To však neznamená že s ním nemůžete nadále komunikovat a poslouchat ho, jen nyní komunikace nabere jiný rozměr. Neméně důležitý je čas trávený s dětmi. Dělejte, co vás baví, ale také to, co baví vaše děti. Pokud je momentálně baví fantasy hra s draky, zkuste si zahrát s nimi, vyčleňte si den a ohraničte čas, který budete trávit s vašimi dětmi společně online. Nejenže tím společně strávíte čas, ale také budete mít přehled o tom, jak se dítě chová v prostoru internetu a projevíte mu svůj zájem o něj, o jeho činnosti, záliby a to, že ho posloucháte. Po hraní můžete sdílet společné zážitky ze hry, třeba při společném uklízení či vaření. Důležité pro spokojený život celé rodiny jsou také srozumitelně stanovené hranice. Můžete ohraničit čas strávený na PC a mobilu.

Pozor, ta omezení, která zavedete, musíte respektovat i vy jako rodiče a jít tak příkladem. Doporučuji tedy omezení zavádět s rozvahou. ?

Pokud se necítíte na to, řešit online problém se svým dítětem sami, nejste si jistí, nevíte jak na to, či chcete jen posdílet, cože vám to vlastně doma roste za online osobu, neváhejte nám napsat či zavolat. Naše spolupráce může vypadat tak, že si vyměníme několik zpráv na emailu či na facebooku, promluvíme si po telefonu, nebo navštívíte naše poradny osobně.

Bc. Michaela Vitmajerová

 

Zdroje:

ŠEVČÍKOVÁ, Anna. Děti a dospívající online: vybraná rizika používání internetu. Praha: Grada, 2014. Psyché (Grada). ISBN 978-80-247-5010-1.

BLINKA, Lukáš. Online závislosti: jednání jako droga? : online hry, sex a sociální sítě : diagnostika závislosti na internetu : prevence a léčba. Praha: Grada, 2015. Psyché (Grada). ISBN 978-80-247-5311-9.


  • Havlíčkův Brod
  • Rolnický dům, 4. patro, Nádražní 397
  • Mgr. Hana Komárková
  • +420 601 112 379
  • hana.komarkova@kolping.cz

Provozovateli jsou Kolpingovo dílo České republiky z.s.; Diecézní charita Brno, Oblastní charita Jihlava; Diecézní charita Brno, Oblastní charita Třebíč

GDPR


Žďár nad Sázavou: Mgr. Anna Buchtíková, 602 288 420, anna.buchtikova@kolping.cz
Jihlava: Bc. Martina Věžníková, 739 354 990, martina.veznikova@jihlava.charita.cz
Třebíč: Pavlína Široká, 733 611 743, pavlina.siroka@trebic.charita.cz
Havlíčkův Brod: Mgr. Hana Komárková, 601 112 379, hana.komarkova@kolping.cz
Koordinátor vzniku Poradny: Josef Soukal, 608 816 721, josef.soukal@kolping.cz
Podporují nás: